Del Tros al Plat es tracta d’una proposta que naix des de les demandes d’un nou mercat de turisme que s’aproxima a València sol·licitant autenticitat en l’experiència. Per la qual cosa volem fer servir la nostra condició d’habitants d’una terra que ha produït al llarg del temps una cultura que està basada en la relació cultural entre el producte i la seua explotació econòmica, entre la terra i la cuina. És per la qual cosa que hem volgut presentar un experiència que vincula el principi i el final del procés. El tros com inici del procés de producció, de la sembra que provocarà la collita base del cultiu agrari. El plat com a culminació de tot el sistema alimentari de la nostra dieta. Plataforma principal de la satisfacció humana i expressió bàsica de l’acció social de compartir una experiència culinària.

Els nostres visitants, aquells que busquen la singularitat en el viatge, l’excel·lència en l’experiència viscuda i per la que estan dispostos a invertir el seu temps, tenen un alta expectativa de nosaltres. Consideren, precisament que la nostra “autenticitat” com a destinació turística està fonamentada en la nostra manera de gaudir allò que ens dona la terra: l’oratge, la serenitat de la seua gent i la llibertat en la que ens em investit com a societat. Això és el que representa del tros al plat i és per això que farem d’esta proposta un reclam potent per als nostres mercats turístics.

Objectius

Este projecte esta dissenyat per poder aconseguir quatre objectius:

1. Singularitzar el valor d’un producte agropecuari de proximitat.

2. Valorar el sistema de comercialització que fa possible l’abast del producte al consumidor final.

3. Vincular l’excel·lència de la nostra gastronomia amb el producte i el territori on es produeix.

4. Difondre el valor de la nostra cuina des de l’essència dels productes agroalimentaris produïts en el nostre territori.


Producte
de proximitat

Les característiques orogràfiques de València, farcides d’elevades serralades litorals que a penes han deixat una estreta franja al voltant dels rius i cara la mar, han permès per la seua riquesa, quantioses produccions agràries que han facilitat la confirmació de les explotacions variades i amb un alt valor nutricional. El paisatge valencià, ha estat marcat per la seua capacitat de producció que ha provocat l’establiment d’un grapat elevat de productes agraris en total renovació. Des de l’oli fins el vi, des de l’ametla fins les cireres, des del nap a la tomaca.

Històricament, el voltant de la ciutat de València en concret i de tot el territori valencià en general, ha estat vinculat al seu entorn més immediat. L’Horta de València ha format part de la ciutat, de la mateixa manera que la ciutat ha crescut gràcies a eixe gran rebost de l’entorn. Però els camins cap a l’altiplà peninsular envers vins, blats i altres aliments o els ports que s’han abocat a “la canal” de Dénia, són proves de que els valencians hem estat sempre vinculats als productes del nostre entorn, allò que ara es denomina productes de proximitat.

Farem, per tant, una presentació d’una selecció de productes que estan al nostre abast i que formen part de la nostra dieta habitual. Aquella que està a les nostres taules i que conforma la base de la nostra alimentació.

De manera pautada i combinada, el nostre projecte presentarà un recull dels principals productes de l’Horta i el secà de la terra i de la mar que fan tan singular el nostre rebost.


Mercats

La vinculació entre la producció i la població s’ha consolidat envers un sistema de comercialització que, de forma habitual, ha conformat l’honorabilitat del comerç. Bona mostra d’això conta l’inici de la filactèria que decora la sala de contractació de la Llotja dels mercaders de Valencia:

“Tasteu i vegeu, conciutadans, car bona és la negociació que no duu engany en la llengua, que jura al proïsme i no falta al jurament, que no deixa diners en usura. El comerciant que així actue abundarà en riqueses, i a la fi gaudirà de la vida eternal”.

La Tira de Comptar és una expressió de la comercialització més directa entre el productor i el consumidor, n’hi ha, però, una fórmula antiga que realitza esta funció, el mercat. Els nostres pobles tenen un mercat permanent i una xarxa completa de tendes especialitzades que aproximen els productes al consumidor. Fins i tot, les noves fórmules de distribució agroalimentària, el supermercats en València també fan servir les llotges i mercats on s’abasteixen dels productes de proximitat. Este sistema gaudeix d’una alta acceptació. No és casualitat que les principals empreses de comercialització agroalimentari al detall siguen valencianes.

,

En essència la comercialització continua mantinguent com a base el mercat. Que no és més que un espai en el que s’aprofiten les relacions mercantils entre el món agropecuari i la seua distribució cap al consumidor.

En el cas valencià, la presència de Mercavalència, ocupa un pes important en la distribució d’alimentació, especialment els productes frescs de fruites i verdures, junt amb la llotja del peix i l’escorxador de carns. En esta plaça arribem mercaderies de Requena o la Vall d’Albaida, de l’Horta o de la Marina. I distribueixen als mercats que van des de Benicarló fins a més enllà del Mascarat.

En el nostre projecte, els mercats formen part d’un relat que es vora reforçat per dues accions. Per una banda, en la presència periòdica de campanyes singularitzades de promoció d’un grup de productes que en eixe temps són protagonistes del Tros al Plat. Per altra, la creació d’una etiqueta que aportarà informació permanent a cada producte del tros al plat en els mercats i les cuines.


Excel·lència
gastronòmica

El producte agroalimentari, com representació de la singularitat de la nostra terra assumeix el grau d’excel·lència, just quan arriba a la cuina. Els foguers de les cases i els restaurants han donat una colla important de cuiners que han sabut trobar un punt sublim en el seu treball. Alguns d’ells han entrat en el cada vegada més mediàtica cuina d’autor. Uns altres, molts d’ells mantenen l’excel·lència en la cura de la feina i la pretensió d’aconseguir en cada plat el regust del record d’una experiència vital.

Tots ells, aconsegueixen incorporar als productors agroalimentaris en el grau de dignitat que li pertoca, ja que els seus plats tenen com a origen un producte d’alta qualitat.

Molts dels plats que apareixen tenen com a referència una herència que ha anat mantenint-se al llarg del temps. Una gastronomia que està vinculada a la dieta mediterrània ha convertit els nostres cuiners en ambaixadors de la nostra terra arreu del món.

BERNAD H.KNÖLLER
RICARD CAMARENA
JORGE DE ANDRÉS
MANUEL ALONSO

L’horta o el secà, la mar o la muntanya son interpretats per estos actors amb una voluntat d’aconseguir l’objectiu de posar en valor una cultura de la cuina una costum del plat que està vinculada amb un comportament cultural de la nostra societat. Fer l’esmorzar o anar de paella, suposa alguna cosa més que sentar-se en la taula. És tot un ritual que acompanya l’alimentació i que conforma la manera de ser de la gent d’ací.

En este projecte, els cuiners seleccionats, aportaran el seu coneixement sobre els productes i demostraran la seua capacitat de generar un plat que des de l’arrel dels nostres comportaments permet aconseguir un elevat valor en el seu consumidor.


Territori

Els visitants a la nostra terra descobreixen una gent que els procura una excel·lència en la seua manera d’entendre la vida. No és més que el fruit del que d’una manera generosa aporta la nostra terra i el nostre mar. La dieta mediterrània assumeix en el nostre poble una especial rellevància que ens atorga un atractiu especial.

Això és el que volem oferir als mercats turístics als que acudirem en este projecte. Una fórmula perfecta per a gaudir de la nostra manera de ser que està fonamentada en una cuina que no es podria aconseguir en cap altre lloc. Pot ser altres tinguen potents fogons i excel·lents cuiners, però segur que no són millors que els que es troben a les nostres terres. Cuines que mantenen un rebost ple de productes de proximitat incrementant la qualitat de l’alimentació i que generen una manera, una forma de ser. Eixa és la principal singularitat de la nostra proposta.

Del tros al plat serà el millor reclam del nostre territori per a una gent que troba en la nostra gent el principal atractiu de la seua opció viatgera. Un reclam que garanteix la llum d’un oratge estable i harmònic que permet la singularitat dels seus productes.


Accions

Este projecte té tres grups d’accions complementàries i consecutives:

Aliment

La primera acció d’este projecte consisteix en presentar la base de la nostra referència: el producte agroalimentari. Per a la qual cosa se seleccionaran un grup de no menys de quatre productes que procedeixen del nostre entorn. Pot ser un de la mar, altre de l’horta, altre del secà i altre de la muntanya. Esta selecció es farà seguint les instruccions i recomanacions dels productors, de les cooperatives agràries i dels sindicats agropecuaris i els responsables de la seua el·laboració culinaria.

Amb aquesta acció es preten a més de fer una presentació singularitzada dels productes del nostre entorn, difonent la bondad de la seua qualitat, vincular el producte amb el territori i la seua gent. Per la qual cosa, es farà una presentació amb una representació dels productors (llauradors o pescadors) conjuntament amb gent d’institucions acadèmiques que donen un valor afegit al producte presentat.

En esta mateixa acció s’han de difondre les bondats del sistema de comercialització de la nostra societat. L’existència de mercats municipals i tendes d’alimentació que es proveeixen dels grans centres de distribució de productes alimentaris. De forma majoritaria la demanda del nostre consum es fonamenta en la distribució d’aquells productes que s’elaboren en el nostre entorn. Des de la Mariola a la Canal de Dénia, des del Maestrat a l’Horta de València.
Farem servir una campanya de promoció específica que es distriuirà dins dels nostres mercats municipals i tendes d’alimentació. Esta campanya estarà fonamentada en el relat que els productors i les institucions adés esmentades realitzen dels productes referits.
Esta campanya tindrà una duració d’una setmana, però la seua informació es mantindrà fent servir distints canals de promoció com ara les pàgines webs existents o aquelles que es generen específicament, o fent referències impreses o audiovisuals per a tota la xarxa de comercialització des de tots els seus canals.


Cuina

Pot ser esta acció siga molt més cridanera per la pròpia dimensió que a hores d’ara està mantinguent la gastronomia. Pretenem fer una selecció de cuiners que de manera heterògenia, representen la “molla” de la cuina de les nostres terres. Obviament no renunciem a la producció d’excel·lència però entenem, que en este projecte es busca la singularitat de la nostra cuina en el seu valor més general. Per la qual cosa, especialistes en la cuina que van des de formadors fins a crítics i periodistes especialitzats, coordinaran esta acció. 

Es pretén que en cada acció un periodista o crític, coordine la selecció dels cuiners, i siga ell qui construisca el relat entre el producte seleccionat i la seua el·laboració gastronòmica. 

La posada en escena d’esta acció tindrà previsiblement un format de show cooking. Amb la coordinació de l’escola de cuina de la fundació Cruzcampo i les instal·lacions del grup la Sucursal en Veles e Vents, es pot gestionar un procés de confecció de producte culinari que a la volta serà coordinat pel periodista encarregat de fer de mestre de cerimònies o responsable de cadascuna de les accions realitzades.

En este procés i ja que l’espai gaudeix de condicions òptimes per a la seua realització, es generaran accions complementàries que li donaran una major visualitat al projecte. Ens referim a exposicions tematitzades de reduïda dimensió, però molt vinculades en l’acció realitzada i que tindran una vigència d’un dies. De la mateixa manera que amb la resta de materials, esta producció entrarà a formar part del material que de forma genèrica s’ha de convertir en la base de relat que ens ha de servir per a generar el reclam turístic necessari, a la vegada que permetrà una millor integració de la societat valenciana en l’assumpció de la bondad dels nostres productes i en la excel·lència que provoca la seua el·laboració culinaria. 


Turisme

Una de les finalitats d’este projecte és tindre la capacitat de generar un relat ben armat que ens permeta fer una presentació en els principals mercats turístics internacionals. Es pretén, per tant, presentar davant dels principals operadors turístics internacionals, València com una destinació atractiva en la que la singularitat de la seua producció agrària forma part de la nostra quotidianitat provoca la confecció d’un producte gastronòmic excel·lent.

Per la qual cosa es recullirà els principals materials aconseguits en la realització de les accions anteriors. S’el·laborarà un producte audiovisual i gràfic per a poder donar suport en la presentació in situ de les mostres gastronòmiques que s’hagen produït en tot el projecte.

Els agents turístics implicats en este projecte seran els encarrgats de donar-li la major difusió, sobre tot, preocupar-se de generar el canals de retorn turístic de tot el projecte. En este grup, la presència de Turisme Comunitat Valenciana, així com el paper que el Patronat de Turisme de València, garantiran la presència institucional, que estarà reforçada per la participació d’empreses dels sector turístic que generaran productes turístics específics i que han de ser presentats en els foros de comercialització més relevants.

Es confeccionarà una llista de mercats, que amb la col·laboració de les oficines de promoció turística espanyoles, garantirà l’èxit de la seua possada en escena.

Tot el material audiovisual i gràfic produït, entrarà a formar part de les eines estratègiques de promoció turística de València i podrà sumar-se a les altres iniciatives, que en l’àmbit del turisme gastronòmic s’estan duguent endavant des de TCV i altres institucions públiques vinculades a la gestió turística.