Dades Personals

Què li interessa del programa Del Tros al Plat?

Informació sobre Protecció de Dades

Responsable: Patronat Provincial de Turisme de València (Diputació de València)
Finalitat: Enviament d'informació institucional.
Legitimació:

  • Enviament d'informació institucional: Consentiment de la persona interessada, marqueu la casella següent.
  • Vull rebre informació institucional.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.
Termini de conservació: durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats per a les quals van ser recollits i sempre que les persones interessades no revoquen els consentiments atorgats.
Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades i la limitació o oposició al seu tractament, com també pot retirar el consentiment prestat per a la recepció d'informació institucional mitjançant escrit, adjuntant document identificatiu dirigit al patronat.
Així mateix, té dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.agpd.es

Adreça

Carrer de les Avellanes, 14 2h
46003 València