EL PEIX BLAU

xxxxxx

 • Al 2015 es va produir 371,97 tones d’anguila a la Comunitat Valenciana.
 • La OMS recomana consumir com a mínim 2 vegades a la setmana peix blau.
 • El 52% de la població espanyola major de 40 anys, pren menys quantitats de peix blau de les que estableix la dieta mediterrània i recomana l’OMS.
 • El peix blau és un element esencial a la nostra dieta mediterrània.
 • L’aqüicultura constitueix una important activitat econòmica a la Comunitat Valenciana.
 • Les últimes xifres enregistrades d’aqüicultura marina indiquen que la producció ha estat prop de 14.000 tones.
 • Un valor en primera venda de més de 64.000 milions d’euros.
 • Ens ajuden a mantindre fort el sistema immunològic.
 • Les llotges de València, Sagunt, Cullera i Gandia subministren peix fresc als mercats de la Comunitat Valenciana.
 • L’estreta relació LLOTJA-MERCAT afavoreix la cadena agroalimentària sostenible.
 • Hi ha 4 confradies de pescadors al territori: Cullera, Gandia, Sagunt i València.
 • És un aliment fàcilment digerible.
 • Aport calòric baix i molt ric en grases insaturades.
 • ANGUILA = Rica en vitamina A i D.
 • TONYINA = Rica en iode i vitamina B3.
 • BOQUERÓ = Ric en vitamina B3 i B6.
 • CABALLA = Alt contingut en iode, vitamina B3, B6 i B12.
 • JUREL = Ric en iode, vitamina B6 i D.
 • PALOMETA NEGRA = Ric en iode, vitamina B6, B12 i D.
 • SALMÓ = Proporciona un alt contingut en vitamina B3, B6 i D.
 • SARDINA = Rica en vitamina B6, B12 i D.
 • Captures a la Comunitat Valenciana: boqueró 674,6 tones, bonito 7,8 tones, jurel 46,3 tones, caballa 22,1 tones i 130,4 tones de sardina.
 • El boqueró és la principal espècie de captura al nostre territori, 6311,4 tones.
 • La sardina és la segona espècie capturada amb 1.837,3 tones.