La tira de comptar

xxxxxx

La Tira de Comptar és molt més que l’espai en Mercavalència on els xicotets agricultors de l’horta valenciana acudixen per a la venda directa dels seus productes frescos i acabats de collir: és un testimoni viu de la nostra Història i tradicions; una institució foral, singular i única en el món, que perviu des del segle XII i que ha sabut actualitzar-se i mantindre la seua vigència al llarg del temps.